NOKIAN VASEMMISTON KUNTAVAALIOHJELMA 2021Nokian Vasemmiston tavoitteena on   

jokaiselle nokialaiselle

oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan

 • terveyskeskusmaksut pois
 • hoitoon jonottamatta viikossa

laadukas varhaiskasvatus ja koulutus 

 • riittävästi aikuisia, varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki
 • lähikoulut säilytettävä
 • lapsivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa

oikeus viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön

 • asuinalueilla pitää säilyttää lähipalvelut
 • kaavoituksen yhteydessä lähipalvelut tulee suunnitella niiden käyttäjiä kuunnellen
 • lähimetsiä on vaalittava ja rannat on oltava kaikkien käytössä

toimivat  joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät

 • joustava joukkoliikenne Nokian sisällä ja ympäristökuntiin
 • pyöräily- ja kävelyreitit esteettömiksi, korkeat rotvallit mataliksi

Nokiasta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

 • ympäristövastuullinen ajattelu kaikessa kaupungin ja sen yhtiöiden toiminnassa, hankinnoissa ja päätöksenteossa

kulttuuria, kirjastoja ja liikuntaa 

 • kirjastot ja nuorisotilat ovat auki myös iltaisin ja viikonloppuisin
 • kirjastoautopalvelu on säilytettävä
 • lapsille ja nuorille  vähintään yksi maksuton kulttuuri- tai liikuntaharrastus
 • Nokialle on turvattava kulttuuri- ja liikuntapalvelut

kaupunki tarjoaa parhaat peruspalvelut 

 • arvostamalla työntekijöitään ja pitämällä heistä hyvää huolta
 • tuottamalla palvelut pääosin kaupungin omana työnä
 • kuuntelemalla kuntalaisten ääntä ja osallistamalla kuntalaisia päätöksentekoon

Tule mukaan rakentamaan kanssamme parasta kaupunkia kaikille!