Muut kunnalliset luottamustoimet

Kaupunkikehityslautakunta: kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, laissa määrätyt teihin, katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä vesihuoltoon liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Matti Haapala (varajäsen Ville Nevala) ja Merja Techtolin (varajäsen Tuula Kallio-Bezemer)

Perusturvalautakunta: sosiaalityö, kotihoito, vanhustyö, terveyden- ja sairaanhoito. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Ilkka Kotiranta (varajäsen Marja-Leena Torkki).

Rakennus- ja ympäristölautakunta: sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön asiat kuten monimuotoisuus, viihtyvyys, terveellisyys, turvallisuus, rakentamisen ohjaus ja neuvonta sekä valvonta. Ympäristön- ja luonnonsuojelu. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Marja-Leena Torkki (varajäsen Roosa Kajakoski).

Sivistyslautakunta: laissa määrätyt perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, toisen asteen koulutukseen sekä vapaa-ajan palveluihin (kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö) liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Teresa Kvick (varajäsen Heidi Lindstedt) ja Kimmo Lamminsivu (varajäsen Jarno Tuohiniemi).
Lautakunnan vapaa-aikajaostossa Vasemmistosta ovat Marko Jaskari (varalla Tuula Kallio-Bezemer) sekä 
Pirkan opiston jaostossa Jarno Tuohiniemi (varalla Kimmo Lamminsivu).