Muut kunnalliset luottamustoimet

Kaupunkikehityslautakunta: kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, laissa määrätyt teihin, katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä vesihuoltoon liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Matti Haapala (varajäsen Ilkka Kotiranta) ja Merja Techtolin (varajäsen Tuula Kallio-Bezemer)

Perusturvalautakunta: sosiaalityö, kotihoito, vanhustyö, terveyden- ja sairaanhoito. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Marja-Leena Torkki (varajäsen Milla-Jasmine Hänninen).

Rakennus- ja ympäristölautakunta: sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön asiat kuten monimuotoisuus, viihtyvyys, terveellisyys, turvallisuus, rakentamisen ohjaus ja neuvonta sekä valvonta. Ympäristön- ja luonnonsuojelu. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Kimmo Lamminsivu(varajäsen Jarno Tuohiniemi) ja Mia Tervo (varajäsen Topi Kuusisto).

Sivistyslautakunta: laissa määrätyt perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, toisen asteen koulutukseen sekä vapaa-ajan palveluihin (kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö) liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Hannele Kuusela (varajäsen Vesa Jormanainen).
Lautakunnan vapaa-aikajaostossa Vasemmistosta on Outi Hämäläinen (varajäsen Ville Nevala).    

Tarkastuslautakunta: valmistelee valtuuston päätettävät talouden ja hallinnon asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Nokian Vasemmiston Teresa Kvick (varajäsen Mira Aalto).

Keskusvaalilautakunnassa Nokian Vasemmiston jäsen on Kai Hupanen (varajäsen Kimmo Salonen).

Valtuuston vaalilautakunnassa jäsen on Hannele Kuusela (varajäsen Matti Haapala)