Muut kunnalliset luottamustoimet

Kaupunkikehityslautakunta: kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, laissa määrätyt teihin, katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä vesihuoltoon liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Matti Haapala (varajäsen Ilkka Kotiranta) ja Merja Techtolin (varajäsen Tuula Kallio-Bezemer)

Perusturvalautakunta: sosiaalityö, kotihoito, vanhustyö, terveyden- ja sairaanhoito. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Marja-Leena Torkki (varajäsen Milla-Jasmine Hänninen).

Rakennus- ja ympäristölautakunta: sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön asiat kuten monimuotoisuus, viihtyvyys, terveellisyys, turvallisuus, rakentamisen ohjaus ja neuvonta sekä valvonta. Ympäristön- ja luonnonsuojelu. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Seppo Kallio (varajäsen Kimmo Lamminsivu) ja Mia Tervo (varajäsen Topi Kuusisto).