Muut kunnalliset luottamustoimet

Kaupunkikehityslautakunta: kunnallistekniikka, kaavoitus ja maankäyttö, maanhankinta ja -luovutus, elinkeino- ja työllisyysasiat, laissa määrätyt teihin, katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä vesihuoltoon liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Matti Haapala (varajäsen Ilkka Kotiranta) ja Merja Techtolin (varajäsen Tuula Kallio-Bezemer)

Perusturvalautakunta: sosiaalityö, kotihoito, vanhustyö, terveyden- ja sairaanhoito. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Marja-Leena Torkki (varajäsen Milla-Jasmine Hänninen).

Rakennus- ja ympäristölautakunta: sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön asiat kuten monimuotoisuus, viihtyvyys, terveellisyys, turvallisuus, rakentamisen ohjaus ja neuvonta sekä valvonta. Ympäristön- ja luonnonsuojelu. 
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsenet ovat Kimmo Lamminsivu(varajäsen Jarno Tuohiniemi) ja Mia Tervo (varajäsen Topi Kuusisto).

Sivistyslautakunta: laissa määrätyt perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, toisen asteen koulutukseen sekä vapaa-ajan palveluihin (kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö) liittyvät tehtävät.
Nokian Vasemmiston lautakuntajäsen on Hannele Kuusela (varajäsen Vesa Jormanainen).
Lautakunnan vapaa-aikajaostossa Vasemmistosta on Milla-Jasmine Hänninen (varajäsen Ville Nevala).    

Tarkastuslautakunta: valmistelee valtuuston päätettävät talouden ja hallinnon asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Nokian Vasemmiston Anne Nyman (varajäsen Mira Aalto).

Keskusvaalilautakunnassa Nokian Vasemmiston jäsen on Kai Hupanen (varajäsen Kimmo Salonen).

Valtuuston vaalilautakunnassa jäsen on Hannele Kuusela (varajäsen Matti Haapala)

Vammaisneuvosto: vaikuttaa asenteisiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Nokian Vasemmiston jäsen neuvostossa on Eleanora Mäkinen (varajäsen Vesa Jormanainen).


Vanhusneuvosto: osallistuu vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen arviointiin kaupungin alueella, vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen ikäihmisten tarpeet huomioonottaen sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja ikäihmisten asioista. 

Nokian Eläkeläiset ry:n edustajina neuvostossa ovat Nokian Vasemmiston Ilkka Kotiranta (varajäsen Matti Haapala) ja Mervi Veijola (varajäsen Raimo Sorsa).

Nokian kaupungin tytäryhtiöiden hallituksissa Nokian Vasemmistolla on jäseniä seuraavasti:

Jäähalli Oy: Mira Aalto (varapuheenjohtaja)
Nokian Vesi Oy: Marko Honkanen
Nokian Vuokrakodit Oy: Tuula Kallio-Bezemer


Ylikunnallisissa elimissä Nokian Vasemmisto on edustettuna seuraavasti:

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan jäsen Anneli Lehtonen

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta (1.8.2021-31.12.2022) 
Marko Honkanen (varajäsen Eleanora Mäkinen)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys 
Sami Lappalainen