Anneli Lehtosen esitys maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille kaatui perusturvalautakunnassa

2.5.2021

Nokian perusturvalautakunta äänesti 20.4.2021 Vasemmiston valtuutettu Anneli Lehtosen aloitteesta turvapuhelimien maksuttomuudesta (katso aloite ). 
Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylän lausunnon perusteella päätösehdotus oli 
"Koska asiakaskohtaisia maksuja on mahdollista harkinnanvaraisesti esimerkiksi alentaa, ei palvelun maksuttomuudelle kaikkien asiakkaiden kohdalla ole perustetta."

Lautakunnan jäsen, Vasemmiston Ilkka Kotiranta teki Ville Nevalan kannattamana vastaehdotuksen: ”Lääkärin suosittelema turvapuhelin on ikäihmisille maksuton”.

Maksuttomuus äänestettiin kumoon seuraavasti: 
perusturvajohtajan tekemän ehdotuksen kannalla oli seitsemän (7) jäsentä: Johanna Ahvenvaara (kok), Nina Heikkilä (sdp), Jami Mäkinen (kok), Johanna Peurala
Hannu Harju (vihr), Timna Kuittinen (kd) ja Jouko Jaakkola (sdp). 
Muutosehdotuksen kannalla oli kaksi (2) jäsentä: Ilkka Kotiranta (vas) ja Ville Nevala (vas).