Halimaankallioiden kaavaehdotuksen käsittely siirtyy

26.3.2021

Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta siirsi kokouksessaan 24.3.2021 lausunnon antamista Halimaan osayleiskaavasta. 

Ympäristönsuojelupäällikkö Raimo Tuohisaaren laatima selvitys Halimaankallioiden rakentamiseen liittyvistä seikoista vaati selkeästi lisätietoa alueen luontoarvoista, joten lautakunnan puheenjohtaja, Vasemmiston Mika Ovaskainen esitti lausunnon antamisen lykkäämistä ja kunnollisen kirjallisen ohjeistuksen tekemistä virkamiehille vielä selvitettävistä asioista. 
Lisäksi Mika ehdotti että lautakunta tekee katselmuksen Halimaan metsäalueelle. 

Lautakunta hyväksyi Mikan esityksen yksimielisesti, ja Halimaan metsän katselmus järjestetään 15.4.2021.