Työntekijä on palkkansa arvoinen -kannanotto TES-neuvotteluihin

7.2.2023


Maassamme on menossa tai alkamassa useampia TES-kierroksia, joissa neuvotellaan rahasta. Palkansaajat ovat

monena vuonna olleet hyvinkin maltillisia ja hyväksyneet kilpailukyvyn säilyttämisen nimissä maltilliset

korotukset.

Nyt on mielestämme oikea aika turvata myös tavallisen työntekijän ostovoimaa ja antaa heille asianmukaiset palkankorotukset.

Useana vuonna monet yritykset ovat tehneet vahvoja tuloksia ja jakaneet rahaa myös osinkoina. Näyttää siltä, että viime vuosikaan ei tee tässä asiassa poikkeusta, vaan tulosta tulee sinne viivan alle.

On tärkeää että tavallisen työläisen ostovoima säilyy.

Myöskin palkkatasa-arvo on meille kaikille allekirjoittaneille ja Nokian Vasemmistolle tärkeä asia. Mielestämme

samasta työstä on maksettava sama palkka, vaikka työnantaja olisikin eri. Tämä koskee erityisesti työtä, jossa käytetään vuokratyövoimaa.

Teresa Kvick, Anne Nyman, Merja Techtolin
Nokian Vasemmisto