Nokian Vasemmisto vastustaa teollisuusalueen laajentamista lähelle Halimaankallioita

27.3.2022

Kaupunkikehityslautakunnassa 15.3.2022 oli esillä Lähdekorven teollisuusalueen laajentaminen kaavoittamalla Kaakkurintien päädyssä sijaitseva alue. Vasemmiston Merja Techtolin teki Vihreiden Anne-Maarit Selinummen kannattamana asiaan muutosehdotuksen, jossa vaadittiin asemakaavan suunnittelun keskeyttämistä Kaakkurintiellä, Halimaankallioiden lähellä. 

Muutosehdotuksen perusteluna oli, että suunnitellun alueen viereisellä teollisuusalueella jo tehdyt kallion louhinnat ovat aiheuttaneet huolta kuntalaisissa: mikäli alue laajenee, saadaan todennäköisesti aikaan melkoista, peruuttamatonta tuhoa Halimaankallioiden läheisyydessä. 

Asiasta äänestettiin, muutosehdotusta kannatti Techtolinin ja Selinummen lisäksi Vasemmiston Matti Haapala, teollisuusalueen laajentamisen puolesta äänestivät Iinu Kuusento(kok), Janne Siuvo(kesk), Matti Salin(ps), Tuula Valkama(sdp), Carita Kinnunen(kok) ja Kari Vellonen(sdp).

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Nokian kaupungin virastotalon ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla https://www.nokiankaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/lahdekorven-teollisuusalue-kaakkurintien-lansipaaty/

Mielipiteet kaavasta on toimitettava 7.4.2022 mennessä, ohjeet tähän löytyvät em.suunnitelman yhteydestä.

Kaakkurintien teollisuusalueella on jo kuukausia sitten kuorittu maata ja räjäytetty kalliota nyt suunnitteilla olevan kaavoitusalueen vierestä.
Kuvat: Marja-Tuulia Lehtonen