Teresa Kvickin avauspuhe Nokian Vasemmistoliiton vappujuhlassa

2.5.2022

”Tervehdys nokialaiset,

Viime vuosina kaupunkiimme on rakennettu muun muassa Kulttuuritalo Virta, Emäkosken koulu ja Myllyhaan koulu. Rakenteilla tai suunnitellussa ovat Hyvinvointikeskus, yhtenäiskoulu ja uimahalli. Toivon, että rakentamisessa ja suunnittelussa yhä enemmän kuuntelemme rakennuksissa työskentelevien ja palveluita käyttävien mielipidettä. Rakennusten käytettävyyttä on syytä ajatella siten, että tilat palvelisivat työntekijöitä sekä kuntalaisia mahdollisimman monipuolisesti ja terveinä vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Kevät on ollut värikästä aikaa työmarkkinoilla. Sopimisen kulttuuri on ollut hukassa ja työntekijöitä on uhkailtu pakkolaeilla ja vaikka millä. Työntekijät eivät lähde lakkoon ja muihin työtaistelutoimiin muuta kuin siinä tilanteessa, kun vastapuoli on haluton aitoon neuvotteluun ja neuvottelujen yhteistyö on täysin jumissa.

Työolojen kehittäminen on meidän kaikkien etu. Työnantajapuolenkin on hyvä ymmärtää, että työntekijän hyvinvointi tulee pitkällä aikavälillä kaikille osapuolille edullisemmaksi. Työn tekemisen on oltava turvallista ja työn kuormituksen on oltava järkevällä tasolla. Ihmisen on pystyttävä palautumaantyöstään, ihmisen on koettava suoriutuvansa työstään ilman, että olisi kuin jyrän alle jäänyt.

Palkkaerojen kasvu on jatkunut maassamme vuodesta toiseen. Johtajien palkat ovat kivunneet suhteettoman suuriksi työntekijöiden palkkatasoon verrattuina. Palkkakehityksessä edelleen eniten jalkoihin jäävät naisvaltaiset- ja matalapalkka-alat.

Nyt on aika korjata tämä epäkohta yhteiskunnassa. Toivon jatkossa työnantajapuolelta enemmän kykyä kuunnella työntekijöitä ja ymmärrystä siitä, että työ tekijäänsä neuvoo. Työntekijät ovat työnsä suurimpia asiantuntijoita - eivät he, jotka istuvat kabineteissa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden puutteet ovat erityisesti näinä aikoina nousseet esille julkisessa keskustelussa. Myös Pirkanmaalla ja Nokialla. On ensiarvoisen tärkeää, että nyt ruvetaan, niin kaupungissamme kuin hyvinvointialueella, tarmokkaasti toimiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi, on panostettava ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen. Nuorten, lasten ja heidän perheidensä ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on inhimillistä, ja kustannukset maksavat kyllä itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.
 
On luotava useampia ja monipuolisempia matalan kynnyksen palveluita. On lisättävä etsivää nuorisotyötä. 
On löydettävä ratkaisu kunnollisten, pysyvien nuorisotilojen saamiseksi ja riittävän nuorisotyöntekijöiden määrän palkkaamiseksi Nokialle. Päiväkoteihin ja kouluihin on lisättävä henkilöstöä, jotta aikuisilla on aikaa kohdata lapset ja nuoret.

Ennaltaehkäisevä työ on entistä tärkeämpää usealla yhteiskunnan alueella. Terveydenhuollon palveluiden kustannuksia on pyrittävä hillitsemään siten, että ihminen saa apua ja neuvoja ajoissa, eikä vasta silloin kun ongelma on pitkittynyt ja tilanne on huono. Kenenkään terveyspalvelut eivät saa olla kiinni rahapussin paksuudesta. Yksi keino vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin on se, että pystymme tarjoamaan kaikille mielekästä tekemistä, olkoon se sitten taide- tai liikuntapainotteista, lähiluonnon merkitystä unohtamatta.

Ongelmia on syytä pyrkiä ennaltaehkäisemään kaikin keinoin: tähän haastan mukaan meidät kaikki yhdessä. Emmehän jätä ketään yksin. Yhdessä toimiminen ja huolehtiminen, työ oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta ovat vasemmiston perusarvoja, ja toivoisin näiden asioiden olevan arvokkaita myös kaikille muille. 

Hyvät kuntalaiset, olkaa rohkeasti yhteydessä vasemmiston valtuutettuihin ja lautakuntien jäseniin. Me pyrimme rakentamaan parempaa Nokiaa meille kaikille ei harvoille.

Olette lämpimästi tervetulleita viettämään yhdessä Vasemmiston Vappua!”