Vasemmistoliiton valtuutetut aktiivisina Nokian kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.9.2022

15.9.2022

Nokialaiset valtuutetut keskustelivat vilkkaasti syksyn ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Valtuuston käsittelyssä oli Nokian hyvinvointiohjelma, jossa tavoitteiksi asetetaan mm. alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen ja ehkäiseminen sekä lapsiperheköyhyyden ja huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden ehkäiseminen. 
Anne Nyman käytti tässä yhteydessä puheenvuoron, jossa toivoi että hyvinvointiohjelman tavoitteet muistetaan myös sitten, kun on talousarvion tekemisen ja hyväksymisen aika. 

Lisäksi Nyman totesi, että lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseen vaikuttavat ensisijaisesti valtakunnalliset poliittiset päätökset mm. sosiaaliturvasta ja sanoi lopuksi: "Kuitenkin meidän on paikallisella tasolla tehtävä parhaamme lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi."  

Anne Nyman valtuustosalissa. Kuvakaappaus Nokian kaupungin YouTube- tililtä.

Osavuosikatsausta hyväksyttäessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Teresa Kvick kiinnitti huomiota huomattavasti lisääntyneisiin vuokratyövoimakustannuksiin. 
Vuokratyövoimaan on käytetty alkuvuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes 600 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Alkuvuoden aikana kustannuksia on kertynyt jo 1,1 miljoonaa euroa, kun viime vuonna koko vuoden toteuma oli 1,6 miljoonaa.
"Tilanne on räjähtänyt käsiin", sanoi Kvick ja totesi, että työntekijöitä ja sijaisia on vaikea motivoida työhön, joka on jo valmiiksi ylikuormittunutta.

Teresa Kvick istuu eturivissä vasemmalla. Kuva: Anne Haapalainen, Nokian Uutiset

Osavuosikatsaus-keskusteluun osallistui myös Vasemmistoliiton Hannele Kuusela, joka kiinnitti huomion siihen, että ohjelmassa mainittu keskustan nuorisotilakysymys on edelleen ratkaisematta, ja toivoi päätöstä perustaa tilat sivistyslautakunnan yksimielisen päätöksen (8.6.2022) mukaisesti Pirkkalaistorin laidalla oleviin vuokratiloihin.
Tässä yhteydessä Nokian nuorisovaltuuston puheenjohtaja Markus Koski kertoi puheenvuorossaan, että nuorisovaltuusto pitää parhaana ratkaisuna sivistyslautakunnan esilletuomaa nuorisotilaratkaisua.

Hannele Kuusela puhujanpöntössä. Kuva: Anne Haapalainen, Nokian Uuutiset

Kuusela teki myös aloitteen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Vihnusrinnesäätiön talojen ja Vihnuskadun alueella. Koko Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on aloitteen takana. Aloite on luettavissa tästä.

Kaupunginvaltuuston kokouksen voi nähdä (myös tekstitettynä) Nokian kaupungin YouTube -kanavalta  .